Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.03.2018 18:21

НЯМА БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес
Бюлетин относно обекти, финансирани по Европейските програми и такива от целеви средства от Републиканския Бюджет

03/ 28.04.2011 год.

Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

смятам за необходимо да Ви запозная с фактите по усвояването на средства от Европейските програми в Община Велики Преслав, а то е :

          година                            у с в о е н и    с р е д с т ва

                                     

                                        по EU и РБ            собствени        общо

         2008 год.             3 926 720 лв.        436 670 лв.       4 363 390 лв.

         2009 год.             2 033 372 лв.        349 228 лв.       2 382 600 лв.

         2010 год.             1 216 900 лв.        496 833 лв.       1 713 733 лв.

 

всичко                         7 176 992 лв.      1 282 431 лв.      8 459 723 лв

 Към момента има подписани договори на стойност от  3 126 021 лв. за :

 

  • Грижа в семейната среда на територията на  Община Велики Преслав     
  • Техническа помощ за проект „Воден цикъл на гр.Велики Преслав
  • Енергоспестяващи мерки в СОУ „Черноризец Храбър” и детски ясли
  • Укрепване на речното корито на р.Драгоевска,с.Драгоево

 

Проекти на стойност от  27 369 474 лв. , чакащи одобрение :

 

  • Преустройство, реконструкция и модернизация на Спортна зала Велики Преслав
  • Ремонт и рехабилитация на Общинска пътна мрежа Драгоево –Миланово-Мокреш
  • Рехабилитация и достъпност на селищната среда за центровете на гр.Велики Преслав , с Драгоево и с.Миланово
  • Развитие на туризма в Общината с обекти във стария град по Консервационни и Рехабилитационни работи, както и макетна възстановка на стария град по проект „Векът на Симеон Велики оживява „
  • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав
  • Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони

 

С уважение,

 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ

Кмет на Община В.Преслав

  

ИНЖ. КРАСИМИР ПОПОВ

Зам.-кмет Община В.Преслав

Строителство Евроинтеграция

Коментар
No comments have been made yet.
<<< Предишна 1 Следваща >>>

Добави коментар
Име
Email (не е задължителен)
Запомни ме
:: Коментар ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Оставащи символи
CAPTCHA
Код за сигурност (препишете кода за сигурност)
Парола (само за админи)