Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес


28.02.2018 14:20

Заповед за преустановяване на учебния процес
Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав

06.06.2011 12:54

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПОКАНА

№54

Каним Ви да присъствате на извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав, което ще се проведе на 07.06.2011 г. /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

Заседанието ще протече при следния проект за

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Марчо Костов – управител на Медицински център І ЕООД, относно заличаване на МЦ І от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ.

 Водеща комисия:

ПК по законност, обществен ред и социално подпомагане

 Председател: Миглена Ангелова

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанието на постоянните комисии

 

06.06.2011 г. /понеделник/ от 16.00 ч.Заседание на ПК по законност, обществен ред и социално подпомагане, ПК по социална политика и ПК по ПСД при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка от д-р Марчо Костов – управител на Медицински център І ЕООД, относно заличаване на МЦ І от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ.

 

 

коментари 0