Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.03.2018 18:21

НЯМА БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


19.03.2018 17:40

Конкурс на БУЛЕКОПАК за оригинални цветни кошчета


16.03.2018 17:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци


14.03.2018 17:31

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


12.03.2018 18:52

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.03.2018


08.03.2018 08:45

Уведомление за инвестиционно намерение


06.03.2018 17:48

Община Велики Преслав се включва в "Часът на Земята"


02.03.2018 13:24

Обръщение на кмета на Община Велики Преслав по случай 3 март


02.03.2018 09:10

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти


01.03.2018 12:46

Заповед за преустановяване на учебния процес
Заповед относно опазване на липовите дървета в населените места

13.06.2011 18:07

З А П О В Е Д

169

гр. Велики Преслав, 06.06.2011г.

 

Относно: Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии стопанисвани от общината  от увреждания при бране на липов цвят и предотвратяване  смитането на липовия прашец в населените места и ползването му за търговия.

 

На  основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.15, ал.1, т.5 и т.9от Закон за опазване на околната среда /ЗООС /,във връзка с правомощията ми   по чл.62 от  Закон за лечебните растения /ЗЛР/

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

Брането на липов цвят, кастренето и чупенето на клони от  липовите дървета в периода на цъфтежа им на територията на град Велики Преслав и населените места от общината.

Събирането на липов цвят от лицата притежаващи удостоверение издадено от РИОСВ Шумен  в земи и  гори общинска собственост да се извършва след издаване на позволително и заплащане на такса в Общинска администрация Велики Преслав, съгласно чл.22, ал.2 и чл.23 от Закона за лечебните растения /ЗЛР/.

Нарушителите на тази заповед носят наказателна отговорност по реда на ЗООС, ЗЛР и Наредба №1 за опазване на обществения ред, имуществото предназначено за общо ползване и чистотата на територията на община Велики Преслав.

 

инж. Д. Бодуров Кмет на Община Велики Преслав

коментари 0