Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
Бюлетин относно усвоени средства по Субсидия РБ – целеви средства

19.04.2011 10:37

02/ 08.04.2011 год.

Относно : усвоени средства по :

Субсидия РБ –целеви средства ; Целеви средства за екологични обекти ; Капиталови собствени средства ;Собствени средства ; Преходен остатък –Училища ;Улично осветление и РТВ ; Кметства по селата . .

Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

твърде много се коментира всред Вас за разходването на средствата за строителни и ремонтни дейности на общината.

         Тук на Вашето внимание предлагам списък на фирмите, които са работили по обекти в общината през 2010 год и са усвоили средства по горепосочените параметри в размер на  447 031. 00 лв. (четиристотин чети -ридесет и седем хиляди тридесет и един) лева

 

 • „ АНТАС-А” ЕООД – Велики Преслав   

                                       

 • ЕТ „Г.Георгиев –Астра” – Велики Преслав

 

 • БКС ЕООД Велики Преслав

 

 • ЕТ „Хр.Кюркчиев” - Велики Преслав

 

 • ЕООД „Драгошинов”- Велики Преслав

 

 • „ЕЛДИ” ЕООД -Велики Преслав

 

 • ЕТ „Бингуа-Т.И.Т.А”- Велики Преслав

 

 • „Делта инженеринг”- ЕООД – Велики Преслав

 

 • ЕТ „НАМСО –Осман Халит” – Велики Преслав

 

 

За изпълнението на пътностроителни работи на обща стойност 150109.00 лв са използвани фирми, специализирани за тази цел :

 

 • „БАРС”- АД Шумен
 • „Строителство и строителни машини „ ЕООД – Смядово

 

За изпълнението на детската площадка в кв.46 гр.В.Преслав на стойност 19 993 .00 лв са ползвани услугите на фирма , която има лиценз за тази дейност :

 

 • „Йовчев и Йовчев” ЕООД Шумен

 

Преглеждайки горепосочмената информация Вие ще се уверите , че сме работили предимно с фирми от Велики Преслав.

 

 С уважение,

 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ

Кмет на Община В.Преслав

 

ИНЖ. КРАСИМИР ПОПОВ

Зам.-кмет Община В.Преслав

Строителство Евроинтеграция

коментари 0