Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.10.2018 08:17

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 23.10.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа


12.10.2018 09:13

12 октомври - Ден на българската община


10.10.2018 14:24

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав


10.10.2018 10:48

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ПРЕДСТАВЯ 3D ВИРТУАЛНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА


09.10.2018 15:37

ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ОСМАР ПОЛУЧИ ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“


09.10.2018 08:51

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА


08.10.2018 11:29

Областна дирекция “Земеделие”. Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване по землища.


05.10.2018 16:43

Приет е “План за действие на общинските концесии в община Велики Преслав”


05.10.2018 14:33

XIII Годишна среща на местните власти се проведе от 1-3 октомври 2018 г.


05.10.2018 14:29

Едно от съпътстващите събития на XIII Годишна среща на местните власти 1-3 октомври 2018 г. бе организирано със съдействието на Дирекция "Аварийна помощ и превенция",
Бюлетин относно пътя Шумен – Велики Преслав

19.04.2011 10:47

 01/ 11.04.2011 год.

Относно : Пътя Шумен – Велики Преслав

 

                                               Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

смятам за удачно да Ви уведомявам чрез настоящия  бюлетин за някои дейности на Кметското ръководство, които пряко засягат региона ни.

         Един болен въпрос е пътя Шумен – Велики Преслав.

         С наш изх.№ 0382 / 31.01.2011год беше написано писмо до Министерски съвет ( техен вх. № 06.00-57 от 02.02.2001 год, ) и до Министерството на Финансиите (техен вх.№ 08-00-52 /01.02.2011 год. ).

         Горепосочените писма са препратенrпо компетентност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с уведомление до нас (наш вх.№0613 /17.02.2011 год)    

На 02.03.2011 год. бе проведена среща от кметското ръководство при г-н Министър председателя Б.Борисов. На срещата присъства и г-н Министър Т.Дончев.Увериха ни, че казуса предстои да се реши отново от Световна банка, след като е проиграна възможността от предишното постигнато споразумение. Същевременно ще се направи възможното чрез МРРБ –Министър Р.Плевналиев да се осигурят необходимите средства.

         Очакваме писмен отговор по проблема.

         Подготвя се среща на депутатите от ГЕРБ  със ресорното министерство -  МРРБ.Надяваме се , че ще бъдат предприети съответните адекватни действия за изпълнение на обект „Рехабилитация на път Шумен – Велики Преслав” по лот 6 от пътя  І – 7 Силистра – Шумен – Ямбол.

         За другия път от Републиканска пътна мрежа –Велики Преслав, Драгоево , Златар до Смядово са водени разговори с Областно пътно управление за изкърпване и рехабилитация.Същото се отнася и за Имренчево Велики Преслав

         Що се отнася до Общинската пътна мрежа, която е преоритет на общината ,състоянието е следното:

 • Велики Пресав до  Кочово – добро техническо състояние
 • Надарево, Кочово, Осмар, Троица ,Хан Крум  до Републиканска пътна мрежа-добро техническо състояние
 • Велики Преслав,до кв.Кирково – добро
 • Златар до Суха река – частично изкърпен през2010 год.
 • Мокреш до Драгоево – също е изкърпен през 2010 год.
 • Миланово Драгоево беше изкърпен през2010 год. , останалата част покрай винпром „Драгоево” ще се рехабилитера през 2011 год.

За мрежата Миланово Драгоево и Мокреш ,включително и пътя Златар до Суха река, както отсечка кв.Кирково индустриална зона и пътя от Завода за олио до Ж.П.надлеза покрай бившата гара  е изготвен проект и внесена документация в Държавен фонд „Земеделие” САПАРД по мярка 3.2.1. за развитие на селските райони „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа” вх.№27/321/00145 от 29.12.2008 год.

Поради многото промени във фонда и смяна на изискванията ,на 21.10.2010 год. същия проект отново беше внесен с вх.№27/321/00962 от 21.10.2010 год. и очакваме развитие по утвърждаване и финансиране., за да имаме едни хубави пътища в този регион.

Този проект урежда нещата междуселищно – от табела до табела.

През 2009 година беше направено проучване от кметска администрация и подготовка да се кандидатства за  пътната мрежа вътре в селищтата , която за Община Велики Преслав е 190.015 км. За тези приблизително 190 км. се очаква да има програми от Европейските пари след 2012 год до 2020 година

За усвоени средства по Европейски програми и проекти, които в момента са на различни нива в съответните институции ще коментирам в подходящ момент

 

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ

Кмет на Община В.Преслав

 

ИНЖ. КРАСИМИР ПОПОВ

Зам.-кмет Община В.Преслав

Строителство Евроинтеграция

коментари 0