Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

06.02.2019 13:14

Съобщение


05.02.2019 11:21

Отменяне на грипната епидемия в област Шумен


01.02.2019 13:40

Свободни площи – пасища, мери и ливади за ползване от животновъди, отглеждащи пасищни селскостопански животни за стопанската 2019/2020 г.


01.02.2019 13:10

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии общинска собственост


29.01.2019 09:35

Преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на обект


28.01.2019 09:28

Разделно събиране на отпадъци на търговските обекти


24.01.2019 08:43

Основни правила за запазване на съдовете за битови отпадъци годни за експлоатация


21.01.2019 13:27

Инициатива на наши съграждани за почистване на пътя към местност "Тунесец"


18.01.2019 14:26

Покана №55


15.01.2019 17:36

Общинска Администрация уведомява родителите и гражданите на Общината за неучебните дни във връзка с грипната епидемия
Кметът внася извънредна докладна за улица „Иван Вазов” в Драгоево

23.10.2018 13:21

Промяна в бюджета е предложена от кмета Александър Горчев, която не е включена в предварителния дневен ред на днешната сесия. Промяната е заради това, че не е възможно Общинската администрация да изпълни основния ремонт на ул. „Иван Вазов” в с. Драгоево със зададените суми от 65 хил. лв. държавни целеви средства и 35 хил. лв. собствени, осигурени от продажби. „Докладната записка за улицата беше внесена в началото на годината при приемане на бюджета, но в последния момент и то без технически проект”, обясни кметът. „След като предложението влезе в бюджета с обща сума от 100 хил. лв., Общината обяви обществена поръчка и направи технически проект. Той предвижда подмяна на водопроводи и отклонения, асфалтиране и изграждане на тротоари и бордюри по  ул. „Иван Вазов”. По тази причина сумата за обновяване на улицата стана приблизително 324 хил. лв. Затова, според мен, по-добрият вариант сега е да не влагаме тези 100 хиляди за улицата в Драгоево, защото с тях ще подменим само определен метраж от водопровода и това изобщо няма да реши проблема. Улицата в Драгоево да остане за догодина с планирани наново средства”, иска градоначалникът. В същото време общината има 2-годишен договор за рехабилитацията на ул. „Б. Спиров” във Велики Преслав. Договорът приключва през 2019 г. „През тази година са отделени 160 хиляди за „Б. Спиров” по решение на Общинския съвет и с тях беше рехабилитирана отсечката от Бюрото по труда до офиса на нотариуса. Всички елементи на проекта са изпълнени плюс отводняване на големия паркинг за таксита. Досега всичко е направено без последния пласт асфалтова настилка. Остана отсечката от паркинга до бившия хотел „Ахелой”. Тя е асфалтирана и има нови паркоместа. Догодина ще се направят  тротоари, градинки и улично осветление. Ако бяхме оставили тази отсечка неремонтирана, щяхме да имаме упреци от гражданите, че нищо не правим. Ние го направихме и сега трябва да доплатим на фирмата около 60-70 хил. лв. Тези пари предлагам да бъдат от предвидените за ул. „Ив. Вазов”, а догодина да търсим решение за улицата в Драгоево и да си довършим централната улица във Велики Преслав. Така в града ще имаме напълно обновена част от главна улица с осветление, цветни градинки, декоративен герб на града. Не знам какво ще е решението на общинските съветници, но това е идеята която ние заложихме”, коментира предварително кметът Александър Горчев. 

 

Росица Стайкова

 

коментари 0