Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.08.2018 13:05

Достъп до заявления за снабдяване с инсталации и съоръжения за използване на природен газ за битови и производствени нужди.


10.08.2018 17:47

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.08.2018


04.08.2018 14:48

Общинска администрация покани на среща представители на газова компания "AресГаз" ЕАД


02.08.2018 15:50

Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците на земеделски земи...


27.07.2018 15:33

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


27.07.2018 15:26

"Ди Велт": Изумителната история на Преславското съкровище


26.07.2018 11:10

Безплатен транспорт до манастир "Свети Пантелеймон"


23.07.2018 17:12

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 24.07.2018


16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци
<< Предишна 1 2 376 77 7887 88 89 Следваща >>

Велики Преслав ще бъде домакин на Националните културни празници "Албена" 2012

14.09.2012 18:32

Велики Преслав и през тази година се включва в националните културни празници "Албена", които по традиция се провеждат през септември в Североизточна България. 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Заповед 352 гр. В. Преслав 05.09.2012 на основание чл. 44, ал. 1, т.7, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

05.09.2012 14:31

Заповед 352 гр. В. Преслав 05.09.2012 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Избор на изпълнител - доставка на нарязани и нацепени дърва за огрев

05.09.2012 09:38

П О К А Н А

 

На основание Заповед № 353/ 05.09.2012 год. на Кмета на Община Велики Преслав отправяме покана за участие в избор на изпълнител -  доставка на нарязани и нацепени  дърва за огрев за нуждите на детски градини, кметства, дейност Домашен социален патронаж и клубове на пенсионера в община Велики Преслав за отоплителен сезон  2012/2013 год. 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение 114 по Протокол 11 от 19.06.2012 г.

04.09.2012 14:43

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    В Е Л И К И    П Р Е С Л А В

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 114

по протокол №11/19.06.2012 година

 

 Относно:  Предоставяна за ползване на помещения на ЦСМП гр Шумен 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решения от №151 до № 155 вкл. по протокол № 15/08.08.2012 г. са върнати за ново обсъждане

30.08.2012 10:27

СЪОБЩЕНИЕ

 

Председателят на Общински съвет – Велики Преслав на основание чл. 22 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15-145 от 24.08.2012 г. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет - Велики Преслав решенията от № 151 до № 155 вкл. по протокол № 15/08.08.2012 г. 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

28.08.2012 10:11

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 17

 

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 04.09.2012 година /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС. 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Обявление по чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

27.08.2012 13:25

О Б Я В Л Е Н И Е

 

По чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП  комисията  за  провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „строителство” и предмет „Консервационни и реставрационни работи на Владетелска базилика и Дворцова църква в ИАР „Велики Преслав””, открита с Решение № 004/ 04.06.2012 г. на кмета на община В. Преслав и публ. - в Регистъра на ОП под № 00303-2012-0004 от 04.06.2012 г.,  ОБЯВЯВА, че заседанието за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”, ще се проведе на 30.08.2012 год. от 11,00 часа в зала 503 на Общинска администрация, гр.В. Преслав, ул. Б. Спиров № 58. 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Обявление по чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

27.08.2012 13:22

О Б Я В Л Е Н И Е

 

По чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП  комисията  за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с обект: „услуга” и предмет “„Дейности по информиране, публичност и организиране на събития”, открита с Решение № 003/ 31.05.2012 г. на кмета на община В. Преслав и публ. - в Регистъра на ОП под № 00303-2012-0003 от 31.05.2012 г.  ОБЯВЯВА, че заседанието за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”, ще се проведе на 29.08.2012 год. от 11,00 часа в зала 503 на Общинска администрация, гр.В. Преслав, ул. Б. Спиров № 58. 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


На 22 август бе направена първа копка за укрепване на речното корито на река Драгоевска в село Драгоево

23.08.2012 10:57

Започна укрепването на  корито на река Драгоевска

 

На 22 август бе направена първа копка за укрепване на речното корито на река Драгоевска в село Драгоево. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма  „Регионално развитие” 2007-2013 г. Стойността му е 1 038 958,10 лв., съфинансирането от община Велики Преслав е в размер на 51 947 лева. 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

22.08.2012 16:46

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

О Б Я В Я В А :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на обекти, предоставени за стопанисване от „Общински пазар”, както следва: 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 376 77 7887 88 89 Следваща >>