Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.08.2018 13:05

Достъп до заявления за снабдяване с инсталации и съоръжения за използване на природен газ за битови и производствени нужди.


10.08.2018 17:47

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.08.2018


04.08.2018 14:48

Общинска администрация покани на среща представители на газова компания "AресГаз" ЕАД


02.08.2018 15:50

Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците на земеделски земи...


27.07.2018 15:33

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


27.07.2018 15:26

"Ди Велт": Изумителната история на Преславското съкровище


26.07.2018 11:10

Безплатен транспорт до манастир "Свети Пантелеймон"


23.07.2018 17:12

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 24.07.2018


16.07.2018 23:42

Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева


11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци
<< Предишна 1 2 377 78 7987 88 89 Следваща >>

Обект "Текущо поддържане с ТПМ на железния път и смяна на елементи от горното строене на прелез на км. 423+230 гара Хан Крум

22.08.2012 16:04

Обект "Текущо поддържане с ТПМ на железния път и смяна на елементи от горното строене на прелез на км. 423+230 гара Хан Крум 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


ОС Земеделие гр. В. Преслав Обявления за провеждане на комисиите за землищата на територията на Община Велики Преслав

22.08.2012 10:14

ОС Земеделие гр. В. Преслав

Обявления за провеждане на комисиите за землищата на територията на Община Велики Преслав 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи описани в тръжна документация

22.08.2012 10:03

О Б Щ И Н А   В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

О Б Я В Я В А

 

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и арендана общински земеделски земи описани в тръжна документация.

 

Търгът ще се проведе на  12.09.2012г. от 09.30часа в зала № 406 на Общинска администрация.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Одобрен е помощен план по §4к, ал.1 от ПЗР ЗСПЗЗ за местност „Дервиша”

21.08.2012 13:12

О Б Я В А

Община Велики Преслав на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен помощен план по §4к, ал.1 от ПЗР ЗСПЗЗ за местност „Дервиша” - кадастрален район 111 (с площ от 34,21 ха), находящ се в землището на град Велики Преслав. Материалите по плана са изложени в Общината.  

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Уведомление за инвестиционно намерение

16.08.2012 19:31

Уведомление

„Екуиъс“ ООД, ЕИК: 201792995 Ви уведомява за своето инвестиционно намерение: „Изграждане на садково рибовъдно стопанство на яз. Дервиша – имот с ид. №58222.111.97, в землището на гр. Велики Преслав“ .

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение №127 по протокол №14 от 24.07.2012 г. е върнато за ново обсъждане

13.08.2012 10:31

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Председателят на Общински Съвет – Велики Преслав на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № 301 от 07.08.2012 г. Кметът на община Велики Преслав е върнал за ново обсъждане от Общински съвет Велики Преслав решение №127 по протокол №14 от 24.07.2012 г , относно Правилник за дейността на ОП „Трудова заетост” на Общински съвет Велики Преслав като незаконосъобразно. 

 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение №127/24.07.2012 г. и решение №149/24.07.2012 г. са върнати за ново обсъждане

13.08.2012 10:28

СЪОБЩЕНИЕ

 

Председателят на Общински Съвет – Велики Преслав на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 128/07.08.2012 г. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет Велики Преслав решение №127/24.07.2012 г , относно Правилник за дейността на ОП „Трудова заетост”  и Решение №149/24.07.2012 г., относно безвъзмездно право на строеж на БГ „Инвест Къмпани” ООД – Велики Преслав.  

 

 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Изготвен е проект за изменение на Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав.

08.08.2012 13:58

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

        

            На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Велики Преслав

 

У В Е Д О М Я В А

           

            Изготвен е проект за изменение на Наредбата за реда за определяне и събиране  на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от закона за водите

03.08.2012 14:30

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от закона за водите

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от закона за водите

03.08.2012 14:23

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от закона за водите

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 377 78 7987 88 89 Следваща >>