Viewing News

 • PHP Warning
 • array_combine(): Both parameters should have an equal number of elements in /functions.php on line 2086
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

06.02.2019 13:14

Съобщение


05.02.2019 11:21

Отменяне на грипната епидемия в област Шумен


01.02.2019 13:40

Свободни площи – пасища, мери и ливади за ползване от животновъди, отглеждащи пасищни селскостопански животни за стопанската 2019/2020 г.


01.02.2019 13:10

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии общинска собственост


29.01.2019 09:35

Преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на обект


28.01.2019 09:28

Разделно събиране на отпадъци на търговските обекти


24.01.2019 08:43

Основни правила за запазване на съдовете за битови отпадъци годни за експлоатация


21.01.2019 13:27

Инициатива на наши съграждани за почистване на пътя към местност "Тунесец"


18.01.2019 14:26

Покана №55


15.01.2019 17:36

Общинска Администрация уведомява родителите и гражданите на Общината за неучебните дни във връзка с грипната епидемия
<< Предишна 1 2 389 90 9195 96 97 Следваща >>

Преславска пролет - 2012 година. 27 април - “Цената на успеха”

26.04.2012 11:42

Преславска пролет

2012 година

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


В ход е подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май

06.04.2012 19:14

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

В Община Велики Преслав вече е в ход подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май.Очакванията ни са и през тази година  много от Вас  -  деца и възрастни, пенсионерски клубове, учебни заведения, търговски обекти, държавни институции, частни фирми  и др.  да се  включите   активно в нея. За нас всяка помощ е ценна, а  направеното, макар и   малко - важно, за да ни е чисто и приятно на всички.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав

23.03.2012 11:55

НАРЕДБА

за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4

 и  организацията на погребенията в него

 

I.Общи положения

1. Тази наредба  урежда управлението и  вътрешния ред в Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  реда и условията за извършване на погребенията в него.

2. Гробищния парк е терен със специално предназначение. Намира се на територията на НИАР „Велики Преслав“ , представляващ  изключителна държавна собственост.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав

22.03.2012 11:39

Проект на

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

О Б Щ И Н А  -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет  Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

13.03.2012 19:20

О Б Я В А

 

 

Във връзка с реализацията на проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас“, по Европейска програма за партньорство в общността на Галаксо Смит Клайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа

 

Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./

03.03.2012 16:14

На основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./ Община Велики Преслав обявява съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително  на земеделски производител Тодор Митков Димитров за ползване на язовир „Имренчево” в землището на  с. Имренчево, община Велики Преслав, водно тяло BG2 КА 578PO03,  ЕКАТТЕ 327723, параметри на исканото ползване 146 дка. за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Отчет 2011, бюджет 2012

01.03.2012 14:03

Отчет 2011, бюджет 2012

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

27.02.2012 15:00

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 6.03.2012 година /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 1


Проект на Наредба за условията, реда и критериите...

24.02.2012 21:56

Проект за

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


От 27.02.2012 г. всеки може да заплаща дължимите за годината данъци

23.02.2012 10:03

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 27.02.2012 г. ВСЕКИ  МОЖЕ ДА ЗАПЛАЩА ДЪЛЖИМИТЕ ЗА ГОДИНАТА ДАНЪЦИ

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 389 90 9195 96 97 Следваща >>