Viewing News

 • PHP Warning
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 135
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
 • html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /functions.php on line 1084
The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

18.12.2018 16:09

Информационна кампания на Българска народна банка


18.12.2018 10:11

Новогодишна баница с късмети


17.12.2018 16:04

Община Велики Преслав с отличие от годишните награди "Чудесата на България 2018 година"


17.12.2018 13:08

Изложба живопис


10.12.2018 15:34

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


10.12.2018 10:53

П О К А Н А № 52


07.12.2018 17:12

Спечелили общини в инициативата WiFi4EU


06.12.2018 16:24

Достойно представяне във фестивала "Светът е за всички"


06.12.2018 13:12

Рибена чорба на Никулден


06.12.2018 08:45

П О К А Н А № 51
Община Велики Преслав подава три проекта за 1.2 милиона лева

16.07.2018 23:42

 

        Нови три проекта за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради и условията за спорт подаде  в ДФЗ общинска администрация във Велики Преслав. С проектите се кандидатства за финансиране от Програмата за развитие на селските райони и ако те бъдат одобрени, общината ще вложи над 1 милион лева за обновления.

        Първото предложение е за прилагане на енергоефективни мерки и подобряване на средата за отглеждане и възпитание на децата в ЦДГ „Снежанка” и нейния филиал в град В.Преслав. Този проект е на стойност около 500 хил. лв.        

       Вторият проект е за изграждане на модерна спортна площадка в парковото пространство под бившото пътно училище във Велики Преслав. „За това пространство имаме цялостен проект за спортна и детска площадка и от него сме избрали да направим сега комбинирано спортно игрище с подходяща настилка и заобикаляща инфраструктура”, поясни кметът. За  обекта сме кандидатствали  за безвъзмездно финансиране от 100 хил. лв.

       Третият проект е за енергийна ефективност на сградата на общинската администрация. За сградата е предвидена подмяна на дограмата и отоплителната инсталация. Заложена е и вътрешна изолация, тъй като сградата не позволява външно изолиране заради мраморната облицовка. Стойността на този проект възлиза към 600 хил. лв. „Проектните предложения са възможно разрешените, по които може да кандидатства общината и това е така, защото при първия прием ние подадохме предложения за общинска пътна мрежа, за улична мрежа в града и за обновяване на улици и водопроводи в 5 населени места от общината”, каза Александър Горчев. „ В рамките на втория прием ние нямаме право да подаваме проекти за общинска пътна мрежа, както за улична и В и К- мрежа по населените места. Затова кандидатстваме с три нови обекта по мярка 7.2 от втория прием”, поясни градоначалникът. Припомняме, че община Велики Преслав спечели 1.7 млн. лв. от Оперативната програма за развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация  на градските улици„Любен Каравелов”, „Отец Паисий”, „Йоан Екзарх, „Лозарска” и „Чергобиля Мостич”. Те ще бъдат преасфалтирани и с подменени тротоари и бордюри, но преди това трябва да се сменят водопроводите, за което се търсят средства. С избран изпълнител и предстоящо стартиране на СМР е и рехабилитацията на общински път- кв. Кирково-промишлената зона с връзка по старият път за гр. Шумен с републикански път I- 7 Шумен в.Преслав „.

Дарина Минева

коментари 0