Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

15.11.2017 19:49

Министерство на здравеопазването и НСОРБ провеждат съвместни превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето


15.11.2017 16:33

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси


13.11.2017 16:47

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


13.11.2017 16:39

Конкурс за празнична украса "Нека бъде светлина"


10.11.2017 17:14

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 21.11.2017


10.11.2017 17:03

Конкурс за идеен проект за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК В ИАР „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“


09.11.2017 19:16

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове


08.11.2017 17:03

Изготвен е ПРОЕКТ на Наредба № 1 За опазване и поддържане на обществения ред


07.11.2017 22:23

Посещение на президента Румен Радев в град Велики Преслав


07.11.2017 17:34

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
<< Предишна 1 2 370 71 72 73 74 75 Следваща >>

Община Велики Преслав, отд.”ТСУ” обявява заявлението на „МАНИ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.Варна

28.11.2011 18:43

Община Велики Преслав, отд.”ТСУ” обявява  заявлението на „МАНИ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.Варна

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект на стратегия за управление на Общинската собственост за периода 2011-2015 г.

27.11.2011 09:26

 ПРОЕКТ НА С Т Р А Т Е Г И Я

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА  ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

17.11.2011 23:12

  Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

09.11.2011 19:48

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


ЗАПОВЕД № 386 гр. Велики Преслав /07.11.2011г.

08.11.2011 19:27

ЗАПОВЕД № 386 гр. Велики Преслав /07.11.2011г.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Инициатива на Кариера Драгоево АД с. Лозево, общ Шумен

08.11.2011 11:28

Инициатива на Кариера Драгоево АД с. Лозево, общ Шумен

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Опазване и правомерно ползване на единични и групи дървета в населените места

03.11.2011 10:14

Oпазване и правомерно ползване на единични и групи  дървета в населените места

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав

26.10.2011 00:12

Питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл.39, ал. 2 от Наредба 3

08.10.2011 15:07

Съобщение на основание чл.39, ал. 2 от Наредба 3

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл.39, ал. 2 от Наредба 3

08.10.2011 15:06

Съобщение на основание чл.39, ал. 2 от Наредба 3

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 370 71 72 73 74 75 Следваща >>