Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения


19.06.2018 22:03

Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в района на жп прелез
<< Предишна 1 2 370 71 7286 87 88 Следваща >>

На основание чл. 5, ал. 7 от ЗУТ приложено Ви изпращам Заповед РД-15-126/01.07.2013

24.10.2013 20:59

На основание чл. 5, ал. 7 от ЗУТ приложено Ви изпращам Заповед РД-15-126/01.07.2013

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


На основание чл. 4, ал.2 от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” , „Е-ПЛАНТ”ООД

23.10.2013 20:53

На основание чл. 4, ал.2  от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” , „Е-ПЛАНТ” ООД

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


В изпълнение на разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че заседанието на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

22.10.2013 20:39

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

обект: „Строителство” и предмет

«Основен ремонт  Път SHU1008 ІІ-74 – Промишлена зона – І-7км. 0+000 до км. 2+900”, открита с Решение № 013/ 20.09.2013 г. на кмета на община В. Преслав

и публ. - в Регистъра на ОП под № 00303-2013-0013от 20.09.2013 г

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 22.10.2013 година /вторник/ от 13.30

15.10.2013 20:28

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 22.10.2013 година /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на МПС, продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти и земеделски земи

11.10.2013 09:43

Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на МПС, продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти и земеделски земи

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Общинска администрация - Велики Преслав уведомява жителите на града, че от 14.10.2013 г. /понеделник/ по ул.“Солунска“ и ул.“Тича“ започват изкопните работи

10.10.2013 09:45

Общинска администрация-Велики Преслав уведомява жителите на града, че от 14.10.2013г. /понеделник/ по ул.“Солунска“ и ул.“Тича“ започват изкопните работи

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя

09.10.2013 08:46

Одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект за Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за определяне и събиране на местните данъци, такси, цени на услуги и права

08.10.2013 21:01

 

Изготвен е проект за Наредба за  изменение и допълнение на наредбата за реда за определяне и събиране на местните данъци, такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Публични търгове с явно наддаване по Наредбата за търговете и конкурсите на следните общински недвижими имоти

04.10.2013 19:05

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

РЕШЕНИЕ № 365/27.08.2013 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и  чл.31, ал.1 и ал.3  от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1  от Наредба за търговете и конкурсите Общинският съвет

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя

04.10.2013 18:44

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 370 71 7286 87 88 Следваща >>