Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения


19.06.2018 22:03

Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в района на жп прелез
<< Предишна 1 2 371 72 7386 87 88 Следваща >>

Ден на отворените врати в Семейно-консултативен център – Велики Преслав

26.09.2013 18:33

Вече една година вратите на Семейно-консултативен център гр. Велики Преслав са широко отворени и посрещат клиенти от общините Велики Преслав, Върбица и Смядово.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект за санитарно - охранителна зона около каптаж "Попов" използван за питейно - битово водоснабдяване

24.09.2013 09:55

Проект за санитарно - охранителна зона около каптаж "Попов" използван за питейно - битово водоснабдяване

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


До граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Общината

23.09.2013 12:49

До граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Общината

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД

20.09.2013 08:51

 

На основание Решение№ 314 по протокол № 28/18.06.2013 г. на ОбС

открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението

на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Национални културни празници "Албена" 2013

14.09.2013 09:52

 

Национални културни празници "Албена" 2013 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Международна научна конференция "1120 години от обявяването на Велики Преслав за столица"

14.09.2013 09:49

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „1120 ГОДИНИ ОТ

ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЗА СТОЛИЦА“

гр. Велики Преслав, 19-21.09.2013 г.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


До граждани и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община Велики Преслав

13.09.2013 17:05

До

граждани и юридически лица,

които имат регистрация,

осъществяват дейност или ползват

услуги на територията на

Община Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект „СПРИ и се прегледай“ (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания)

05.09.2013 19:55

Уважаеми колеги и съграждани, жители на

община Велики Преслав,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на събитие по проект „СПРИ и се прегледай“ (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания) на Министерство на здравеопазването, което ще се проведе на 14 септември 2013 г. от 13.15 часа пред сградата на Общинска администрация гр. Велики Преслав.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост

05.12.2012 11:20

З А П О В Е Д

№ 493

гр. Велики Преслав 29.11. 2012 г.

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Констативен протокол от 10.10.2012 г, с който е установено, че Стоян Маринов Янков ЕГН …………. и семейството му владеят без правно основание общинско жилище

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на извънредното заседание на Общински съвет Велики Преслав

03.12.2012 15:40

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

20

Каним Ви да присъствате на извънредното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 06.12.2012 година /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 371 72 7386 87 88 Следваща >>