Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

20.02.2018 16:45

ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


20.02.2018 16:35

Дарение за Доброволното формирование към Община Велики Преслав


19.02.2018 16:56

Инвестиционно предложение - Оптична кабелна линия


16.02.2018 08:30

Проучване за потребностите на работодателите от работна сила


14.02.2018 16:11

Във Велики Преслав отбелязоха за 55 път празникът Трифон Зарезан


13.02.2018 16:56

Уведомление за инвестиционно намерение


13.02.2018 16:37

2-3 март 2018 година - честване на 140 години от Освобождението на Велики Преслав


12.02.2018 17:19

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4


12.02.2018 16:34

Нови екипировка и оборудване ще получи Доброволното формирование във Велики Преслав


12.02.2018 14:14

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 20.02.2018
<< Предишна 1 2 372 73 7478 79 80 Следваща >>

Община В. Преслав обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/

21.05.2012 16:17

Община В. Преслав обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. В.Преслав, на ул.“Б.Спиров” №76 , ет.3

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение ШУ-07-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

17.05.2012 23:05

Решение ШУ-07-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав,

10.05.2012 22:11

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

10

 

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 17.05.2012 година /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

05.05.2012 22:29

 Във връзка с провеждане на националната кампания „Да изчистим България за един ден”, ръководството на Общинска администрация Велики Преслав уведомява всички доброволци и лица желаещи да участват  в инициативата  и които не  са включени   и разпределени в сформираните вече групи, че могат да се присъединят към следните места  и зони за почистване

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община Велики Преслав на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава

04.05.2012 10:04

Община Велики Преславна основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване” и „Външно водоснабдяване” за ПИ № 002011 по КВС на с. Троица.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Преславска пролет - 2012 година. 27 април - “Цената на успеха”

26.04.2012 11:42

Преславска пролет

2012 година

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


В ход е подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май

06.04.2012 19:14

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

В Община Велики Преслав вече е в ход подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май.Очакванията ни са и през тази година  много от Вас  -  деца и възрастни, пенсионерски клубове, учебни заведения, търговски обекти, държавни институции, частни фирми  и др.  да се  включите   активно в нея. За нас всяка помощ е ценна, а  направеното, макар и   малко - важно, за да ни е чисто и приятно на всички.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав

23.03.2012 11:55

НАРЕДБА

за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4

 и  организацията на погребенията в него

 

I.Общи положения

1. Тази наредба  урежда управлението и  вътрешния ред в Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  реда и условията за извършване на погребенията в него.

2. Гробищния парк е терен със специално предназначение. Намира се на територията на НИАР „Велики Преслав“ , представляващ  изключителна държавна собственост.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав

22.03.2012 11:39

Проект на

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

О Б Щ И Н А  -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет  Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

13.03.2012 19:20

О Б Я В А

 

 

Във връзка с реализацията на проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас“, по Европейска програма за партньорство в общността на Галаксо Смит Клайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа

 

Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 372 73 7478 79 80 Следваща >>