Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

11.07.2018 19:26

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци


06.07.2018 14:57

КМЕТЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ НАГРАДИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДАЛИСТ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


03.07.2018 09:20

Списък с наградените участници "Петровска китка 2018"


02.07.2018 16:21

ЛУВЪРЪТ ПОКАЗВА ПРЕСЛАВСКОТО ЗЛАТНО СЪРКОВИЩЕ


27.06.2018 17:50

Съобщение относно фолклорен събор "Петровска китка"


22.06.2018 17:55

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Директор “ на Детска градина


22.06.2018 13:16

Общинска администрация Велики Преслав напомня на гражданите, че съгласно Закона за лечебните растения...


20.06.2018 17:02

Уведомление на „ТОТО 90“ ЕООД гр. Шумен за инвестиционно намерение


20.06.2018 11:28

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения


19.06.2018 22:03

Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в района на жп прелез
<< Предишна 1 2 372 73 7486 87 88 Следваща >>

Съобщение за ползване на воден обект - р. Дервишка

29.11.2012 15:34

Съобщение за ползване на воден обект - р. Дервишка

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Във връзка с определяне състава на Секционните избирателни комисии за националния референдум на 27.01.2013 г.

27.11.2012 17:13

П О К А Н А

 

Във връзка  с  определяне  състава  на  Секционните  избирателни комисии за   националния референдум на 27.01.2013 г.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с опазване и правомерно ползване на единични и групи дървета в населените места

15.11.2012 13:40

ЗАПОВЕД

№469

гр.Велики Преслав /15.11.2012год.

 

                 На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с опазване и правомерно  ползване на  единични и групи  дървета в населените места,  поземления фонд, край реки, напоителни канали, дерета, синори, пътища и др на територията на Община Велики Преслав,

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Обява от Космо България Мобайл ООД до заинтересованите лица и общественост

14.11.2012 20:58

Обява от Космо България Мобайл ООД до заинтересованите лица и общественост

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти

14.11.2012 13:42

О Б Щ И Н А    В Е Л И К  И    П Р Е С Л А В

О Б Я В Я В А :

Процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на общински имоти, както следва:

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

13.11.2012 14:38

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

19

 

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 20.11.2012 година /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Изготвен е проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Трудова заетост”

09.11.2012 10:55

Изготвен е проект на

 

Правилник за дейността на

Общинско предприятие „Трудова заетост”

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение ШУ 32 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

08.11.2012 16:15

Решение ШУ 32 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Изготвен е проект за изменение на Приложение №1 „Такса за битови отпадъци”

05.11.2012 10:32

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

        

            На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


На 21 ноември Българската православна църква отбелязва празника Въведение Богородично

01.11.2012 14:07

21 ноември – Ден на

християнското семейство

    

На 21 ноември Българската православна църква отбелязва празника Въведение Богородично, който с решение на Светия синод от 1929 година се чества и като Ден на християнското семейство и на православ-ната учаща се младеж.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 372 73 7486 87 88 Следваща >>