добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Бюджет 2017

 

Доклад за бюджет 2017

ОбС Решение 261 от 2017 - Приемане на Бюджет за 2017

Приложение 1 Приходи

Приложение 2 Разходи

Приложение 3 Поименен списък за капиталови разходи

Приложение 4 Разчет за приходи и разходи АМ

Приложение 5 Разходи за персонал

Приложение 6 Индикативен разчет за сметките за СЕС

Приложение 7 Разпределение на преходен остатък

Приложение 8 Второстепенни разпоредители с бюджет

Приложение 9 Списък на длъжностите за изплащане на транспортни разходи

Община Велики Преслав © 2007