добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Здравни заведения

Лабораторни изследвания
 
1. МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: МИЛЧО СТАНЧЕВ МАВРОДИНОВ, Милчо Станчев Мавродинов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Л. Каравелов" 51
Телефон: 0538/4 23 07
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул "Л.Каравелов" 51
Телефон: 0538/4 23 07
Пакет рентгенология ВСМДИ
10.03 - Мамография на двете млечни жлези
10.58 - Хистеросалпингография
10.60 - Венозна урография
Пакет образна диагностика

 

Високоспециализирани дейности
1. МЦ 1 - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител:  Д-р Митко Митев
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 51
Телефон: 0538/4-25-36 / 0888720684
     1 Костадин Иванов Хубанов - Ушно-носно-гърлени болести
     2 Митко Минчев Митев - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
     3 Славчо Иванов Нанов - Хирургия
 
Специализирани кабинети работещи под наем в МЦ І
1. АСМП-ГП-ОРТОХЕЛП ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Любен Каравелов 51 А, ет 2, хирургичен к-т в МЦ-1-Велики Преслав" ЕООД
Телефон: 054/860780; 0898559134
     1 Румен Димитров Николов - Ортопедия и травматология
2. АСМП-МЦ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 51А,ет.2,к-т 12
Телефон: 054/800806; 0899912880
1. Илия Атанасов Илиев - Гастроентерология, Вътрешни болести
3. ЕТ "АИПСМ-Д-Р ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ"
Управител: ДОЙЧИН ИЛИЕВ ДОЙЧИНОВ
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.Л.Каравелов 51 А, ет 2 к-т 15
Телефон: 054/830928 в.(108); 0898508796; 0538/3646
     1 ДОЙЧИН ИЛИЕВ ДОЙЧИНОВ - Ендокринология и болести на обмяната
4. ЕТ "АСИМП-Д-Р ВАЛЕНТИН ЙОТОВ-МЕДИКУС"
Управител: Валентин Александров Йотов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул."Любен Каравелов" 51А, ет.2, к-т 1
Телефон: 0538/44592;0538/44088; 0899865381
     1 Валентин Александров Йотов - Нервни болести
5. ЕТ "АСМП-ИП - Д-Р ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА"
Управител: ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.Любен Каравелов 51 ет.2 к-т16, очен кабинет
Телефон: 0897844202
     1 Даринка Георгиева Славчева - Очни болести
6. ЕТ "АСМП-ИП-Д-Р РУМЯНА ВАСИЛЕВА
Управител: РУМЯНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 51 А ет 2 к-т 10
Телефон: 0898916025
     1 Румяна Стойчева Василева - Кардиология
7. ЕТ "АСМП-ИП-Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВА"
Управител: Стоянка Стоянова Пенева
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Л. Каравелов" 52А, к-т 7
Телефон: 054/872930; 0888208938
     1 Стоянка Стоянова Пенева - Детски болести
8. ЧПК-2000 ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Л.Каравелов" № 51
Телефон: 054/886014; 054/50135; 0898727900
     1 Свилен Радославов Станчев - Психиатрия
     2 Уляна Димитрова Андреева-Панайотова – Психиатрия
 
Индивидуални специализирани практики
1. ЕТ "АСМП-ИП-Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ"
Управител: Александър Демирев Алексиев
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Йордан Господинов" 2
Телефон: 0538/3571
     1 Александър Демирев Алексиев - Кардиология
2. ЕТ "АСМП-ИП-Д-Р ГАЛИНА СТОЙНОВА"
Управител: Галина Тодорова Стойнова
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "П. Волов" 5
Телефон: 0538/4088, 0888441402
     1 Галина Тодорова Стойнова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
3. Д-Р ТАНЯ ХРИСТОФОРОВА ПЕШЛЕЕВСКА-ВИЧЕВА
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Б. Спиров" 67
Телефон: 0538/2780; 0888562073
     1 Таня Христофорова Пешлеевска-Вичева - Хирургия
4. Д-Р КРУМ ГЕОРГИЕВ ЗИДАРОВ
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.. "Борис Спиров" 67 - хирургически к-т
Телефон: 054/821382; 0899/408069
     1 Крум Георгиев Зидаров - Ушно-носно-гърлени болести
5. Д-Р НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧОБАНОВ
Управител: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧОБАНОВ
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул."Борис Спиров" 45,ет.1
Телефон: 0888818220
     1 Николай Стефанов Чобанов - Очни болести
6. МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: МИЛЧО СТАНЧЕВ МАВРОДИНОВ, Милчо Станчев Мавродинов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. "Л. Каравелов" 51
Телефон: 0538/42307
     1 Милчо Станчев Мавродинов - Физикална и рехабилитационна медицина

 

Болници
1. МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: МИЛЧО СТАНЧЕВ МАВРОДИНОВ, Милчо Станчев Мавродинов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул "Л.Каравелов" 51
Телефон: 0538/4 23 07
1 - Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
3 - Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 - Субарахноиден кръвоизлив
7 - Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 - Диабетна полиневропатия
11 - Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
21 - Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
25 - Паркинсонова болест
31 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
73 - Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
78 - Оперативни процедури върху мъжка полова система
83 - Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 - Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
86 - Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89 - Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
91 - Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
102 - Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
103 - Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
141 - Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 - Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
144 - Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
148 - Оперативни процедури за задържане на бременност
149 - Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
158 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
162 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
164 - Оперативни процедури върху апендикс
166 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 - Оперативни процедури при хернии
168 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 - Конвенционална холецистектомия
170 - Лапароскопска холецистектомия
173 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
178 - Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
180 - Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия или биопсия
181 - Оперативно лечение при остър перитонит
183 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 - Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение
194 - Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
237 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
241 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
279 - Грижи за здраво новородено дете
280 - Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност, с хирургична обработка на раневите повърхности
283 - Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

 

Аптеки
1. Джамбо-5-Мила Джамбазова
Управител: МИЛА АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" 74
Телефон: 0538/4 23 49
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
Отпускане на лекарства по прогокол C
2. Аптека "Детелина"
Управител: Димитричка Иванова Бодурова

Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. " Ал. Стамболийски" 59
Телефон: 0538/ 4 34 60

Работно време:
От понеделник до петък 8.30-12.30, 14.30-18.30
Събота   9.30-14.30 Неделя   8.30-14.00

Асортимент
Лекарства - свободна продажба
Млека и хранителни добавки
Санитарни материали и козметика
3. Райна Витанова
Управител: РАЙНА СТОЙЧЕВА ВИТАНОВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. " Ал. Стамболийски" 6А
Телефон: 4 21 11
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
4. Образцова аптека - ул. "Любен Каравелов" № 51А, МЦ-1
Управител: ГАЛИНА ИВАНОВА ЦОЧЕВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр.В.Преслав, ул. "Любен Каравелов" 51А, МЦ-1, община Велики Преслав
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Лечебни храни
Медицински изделия
5. Аптека "Е. Вичева"
Управител: Еленка Вичева Ангелова
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Шипка" 1
6. Аптека - МБАЛ В. Преслав
Управител: Рада Стоянова Терзиева

Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Л. Каравелов” № 51
Телефон: 0538/4 22 24

7. Аптека – с. Драгоево
Управител: Гинка Маринова Михайлова

Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: с. Драгоево
Адрес: ул. „Ст. Стойчев” №4
Телефон: 05332 4 25 67

Община Велики Преслав © 2007