добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНИГРАД”

13.04.2017 16:14

ПОКАНА

 

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНИГРАД”

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

 

Уважаеми жители и приятели на селата Осмар, Хан Крум, Троица и Драгоево в Община Велики Преслав,

 

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Зелениград”.

 

Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 16.05.2017г., от 18 часа, в село Осмар в Ритуална зала на Кметство село Осмар, при следния проекто-дневен ред:

 

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Зелениград”.

2. Приемане на Устав на сдружението.

3. Избор на Управителен съвет на сдружението.

4. Други.

Сдружение „Зелениград”ще бъде регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

 

Поканени са всички лица желаещи да бъдат полезни за оживяването, развитието и популяризирането на района на четирите села.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0896666437

e-mail: osmara@abv.bg

лице за контакт: Стефан Стефанов

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание.

 

С Уважение: Инициативен комитет „Зелениград”

12.04.2017г.

Община Велики Преслав © 2007