добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.124 „Б”, ал. 2 от ЗУТ

18.04.2017 21:06

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124 „Б”, ал. 2 от ЗУТ на заповед № 135/13.04.2017 г. на кмета на община Велики Преслав

 

       Община Велики Преслав на основание член 124 „б”, алинея 2 от ЗУТ уведомава, че има издадена заповед № 135 от 13.04.2017 година, на кмета на общината на основание член 124 „а”, ал.2 и ал.5, чл.134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, и във връзка със заявление № 0529/03.04.2017 година от Янко Кънев Янков, за изработване на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-142 и УПИ VІІ-141 в кв.17 по плана на с. Имренчево, с цел промяна на вътрешните регулационни линии между УПИ VІІІ-142 и УПИ VІІ-141, в съответствие с приложените документи за собственост н.а. № 106/1977 година и н.а. по регулация № 48/1991 година.

 

       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124 „Б”, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Община Велики Преслав © 2007