добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Списък на изпълнителите получили награди...

27.06.2017 19:17

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПОЛУЧИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„ПЕТРОВСКА КИТКА 2017”

КАТЕГОРИЯ/ Име, през име, фамилия на индивидуален изпълнител/име на колектив-худ. ръководител

1.

Народно пеене- индивидуални изпълнители до 18г.

 

Първа награда- Теодора Антонова Славова, гр. Варна/грамота и парична награда

 

Втора награда- Димитър Иванов Иванов, гр. Велики Преслав/грамота и парична награда

 

Трета награда-квартет „Преславейче”, с. Имренчево/грамота и парична награда

 

 

2.

Народно пеене- индивидуални изпълнители над 18г.

 

Първа награда- Илияна Илиева Недева, гр. Вълчи дол/грамота и парична награда

 

Втора награда-Христо Тонев Христов, гр. Велики Преслав/грамота и парична награда

 

Трета награда-Гинка Илиева Дафева, с. Илия блъсково/грамота и парична награда

 

 

3.

Народно пеене- колективи до 18г.

 

Първа награда-ПГ „Шарено герданче”, гр. Търговище/грамота и парична награда

 

Втора награда-ДФ „Здравец”, гр. Велики Преслав/грамота и парична награда

 

Трета награда-ДФГ „Перуника”, ОДК-гр. Шумен/грамота и парична награда

 

 

4.

Народно пеене- колективи над 18г.

 

Първа награда-ПГ „Тракийка”, гр. Аксаково/грамота и парична награда

 

Втора награда-ПГ „Болярка”, гр.Велики Преслав/грамота и парична награда

 

Трета награда-квартет „Преслава”, гр. Велики Преслав/грамота и парична награда

 

 

5.

Танци/ пресъздаване на обичаи до 18г.

 

Първа награда-ПТА „Добротица”, гр. Добрич/грамота и парична награда

 

Втора награда-ДФА „Шарено герданче”, гр. Търговище/грамота и парична награда

 

Трета награда-ДТС „Шарено цветче”, с. Троица/грамота и парична награда

 

 

6.

Танци/ пресъздаване на обичаи над 18г.

 

Първа награда-ГАФ „Дядо Драгой”/грамота и парична награда

 

Втора награда-АИФ „Капанци”/, с. Паламарца/грамота и парична награда

 

Трета награда-Група за обичаи, с. Бозвелийско/грамота и парична награда

 

 

7.

Награда на Кмета

 

Ансамбъл „Хармония” и ПГ „Преславско слънчице”гр.Приморск,с.Преслав,Украйна/Грамота, плакет на събора „Петровска китка”

 

 

8.

Специални награди на журито

 

ДФА „Шарено герданче”, гр. Търговище/Грамота и керамичен плакет

 

Община Велики Преслав © 2007