добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

20.02.2018 16:45

Община Велики Преслав спечели проект за основен ремонт, благоустрояване и мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Славейче“ с. Драгоево по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Проект „Красива България“.

 

            Поредният спечелен проект за Общината е на обща стойност 64 996 лева, от които 35 000 лева е сумата, с която Община Велики Преслав ще съфинансира реализирането му.

 

Сградата на ЦДГ „Славейче“ в село Драгоево е построена в началото на миналия век и от въвеждането си в експлоатация до настоящия момент се използва като детска градина. Представлява масивна постройка с четири класни стаи, две учителски стаи, канцеларии, кухня с обслужващи помещения,  коридор и санитарен възел. Зданието е в относително добро конструктивно състояние, но не и по отношение на енергийната ефективност.

 

През 2014 година лицензиран орган за контрол извършва измерване на микроклимата в детското заведение. В заключителната част на сертификата се констатира, че „микроклиматът не съответства по параметъра “температура на въздуха“.

 

Въз основа на издадения сертификат за контрол и водена от ограничения финансов ресурс за ремонтни дейности, Общинска администрация предлага идеята за кандидатстване по Проект „Красива България“ за следните основни дейности: полагане на външна изолация по стени; подмяна на дървена дограма с PVC; изолиране на тавани; доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела; благоустрояване в двора на детското заведение и др.

 

         Проектът вече е спечелен, а необходимостта от извършването на посочените по-горе инвестиции са както в името на привлекателността и атрактивността на населеното място (особено за млади семейства), така и най-вече в името на бъдещето на общината - нашите деца.  

 

Община Велики Преслав © 2007