добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018

22.02.2018 21:05

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.38, ал.5 от ЗМСМА, СВИКВАМ тържествено заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 27.02.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

        

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на кметство с. Кочово, община Велики Преслав.

 

 

 

 

 

Председател: Анелия Асенова

 

Община Велики Преслав © 2007