добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

05.04.2018 11:01

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ,

ЧЛ.44, АЛ.4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ

НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ  ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ,

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

И

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

СЪОБЩАВАТ,

ЧЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ  И ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 Г.

 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 АПРИЛ 2018 Г. –/ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:30 ЧАСА В ЗАЛА № 406 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

Община Велики Преслав © 2007