добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.11.2018 15:33

На основание чл. 4, ал.2 от ”Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда" Общинска администрация Велики Преслав, направление „Устройство на територията. Екология” съобщава за постъпило уведомление на ЕТ „Биозем — Лора Стоянова“ гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, за инвестиционно предложение:

 

 

Обява

Уведомление

Ситуация

Подробен устройствен план

Община Велики Преслав © 2007