добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 
<< Предишна 1 2 377 78 79 Следваща >>

Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав

06.06.2011 12:54

Каним Ви да присъствате на извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав, което ще се проведе на 07.06.2011 г. /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

 

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

03.06.2011 13:37

 Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав

20.05.2011 08:48

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ПОКАНА

№53

Каним Ви да присъствате на редовно заседание на Общински съвет – Велики Преслав, което ще се проведе на 27.05.2011 г. /петък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

Заседанието ще протече при следния проект за

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Относно: забавена процедура по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

20.05.2011 08:38

 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

ДО

 

Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ПРИЕМНА”

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Бюлетин относно обекти, финансирани по Европейските програми и такива от целеви средства от Републиканския Бюджет

29.04.2011 09:28

 03/ 28.04.2011 год.

Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

смятам за необходимо да Ви запозная с фактите по усвояването на средства от Европейските програми в Община Велики Преслав, а то е :

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Бюлетин относно пътя Шумен – Велики Преслав

19.04.2011 10:47

 Относно : Пътя Шумен – Велики Преслав

 Уважаеми живущи в Община Велики Преслав,

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Бюлетин относно усвоени средства по Субсидия РБ – целеви средства

19.04.2011 10:37

Относно : усвоени средства по :

 Субсидия РБ –целеви средства ; Целеви средства за екологични обекти ; Капиталови собствени средства ;Собствени средства ; Преходен остатък –Училища ;Улично осветление и РТВ ; Кметства по селата . .

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за отстъпване право на строеж върху недвижим имот „Пазарен площад”,

28.03.2011 09:38

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 55 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 525 по протокол № 47 от 11.01. 2011г. на Общински съвет Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 377 78 79 Следваща >>
Община Велики Преслав © 2007