добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

06.01.2012 08:30

Проект за

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Доставчик за сключване на договор с предмет осигуряване на бюджетните дейности в Община В. Преслав с канцеларски материали

03.01.2012 10:17

Община Велики Преслав удължава срока за подаване на оферти за избор на подходящ доставчик за сключване на договор с предмет осигуряване на бюджетните дейности в Община В. Преслав / Общинска администрация В. Преслав, дейност „Просвета”, дейност „Домашен социален патронаж” дейност „Дом за деца”, »Общински пазар» и Общ. предприятие »Трудова заетост»/  с канцеларски материали.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти

30.12.2011 13:29

Във връзка с изтичане на сроковете на договорите за отдаване под наем на обекти, предоставени за стопанисване от „Общински пазар” и на основание т.21.1. от Приложение № 2 от Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав.

21.12.2011 14:03

Проект  за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права.

20.12.2011 14:03

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за определяне и събиране  на местните такси, цени на услуги и права.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Открита процедура по съставяне на общинския бюджет

20.12.2011 14:00

Открита процедура по съставяне на общинския бюджет

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав

20.12.2011 13:52

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Редовно заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 15.12.2011 от 13.30

09.12.2011 18:31

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 15.12.2011 година /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община Велики Преслав, отд.”ТСУ” обявява заявлението на „МАНИ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.Варна

28.11.2011 18:43

Община Велики Преслав, отд.”ТСУ” обявява  заявлението на „МАНИ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.Варна

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект на стратегия за управление на Общинската собственост за периода 2011-2015 г.

27.11.2011 09:26

 ПРОЕКТ НА С Т Р А Т Е Г И Я

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА  ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община Велики Преслав © 2007