добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

13.07.2012 15:07

 

Проект за изменение на

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Открита процедура за провеждане на търг

02.07.2012 12:02

Открита процедура за провеждане на търг

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Уведомление за инвестиционно намерение

12.06.2012 13:30

Уведомление за инвестиционно намерение

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав

11.06.2012 21:51

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

11

 

            Велики Преслав, което ще се проведе на 19.06.2012 година /вторник/ от 12.00 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Решение N ШУ-09-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

11.06.2012 21:38

Решение N ШУ-09-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Резултати от проведения подбор на кандидатите за работните места в Семейно-консултативен център

08.06.2012 13:48

РЕЗУЛТАТИ

от проведения подбор на кандидатите за работните места в Семейно-консултативен център гр. Велики Преслав и изнесени работни места в гр. Върбица

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Проект за Правилник за дейността на Общинско предприятие "Трудова заетост"

08.06.2012 10:50

Проект за

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Трудова заетост"

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община В. Преслав обявява конкурс за избор на Управител на вестник „Седмица” ЕООД

06.06.2012 11:56

ОБЯВА

Община В. Преслав обявява конкурс за избор на Управител на вестник „Седмица” ЕООД – В. Преслав.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии

23.05.2012 13:38

Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии стопанисвани от общината  от увреждания при бране на липов цвят и предотвратяване  смитането на цветен липов прашец в населените места и ползването му за търговия.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община В. Преслав обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/

21.05.2012 16:17

Община В. Преслав обявява свободни работни места в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. В.Преслав, на ул.“Б.Спиров” №76 , ет.3

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община Велики Преслав © 2007