добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура с обект "строителство" и предмет «Изпълнение на   СМР в Община В. Преслав по четири обособени позиции:ОП № 1 с предмет  „Основен ремонт  Път TGV – 1167(ІV-40082) Надарево- Кочово-Осмар-Х. Крум-І-7 от км. 15+610 до км. 16+900(370л.м.)»;ОП № 2 с предмет «Основен ремонт /пътна част и водопровод/ ул. „Ал. Стамболийски“  - ОК 327- 337 гр. В.Преслав; ОП № 3 с предмет  «Поддръжка, частичен ремонт на асфалтова настилка на улици в гр.В.Преслав, включително ОР по ул.  "Ц. Церковски"  в с. Кочово - полагане на трошенокаменна настилка; ОП № 4 с предмет  «Благоустрояване ул.”Б.Спиров” гр.В. Преслав»

 

Заглавна страница

Обявление

Решение

Образци

Указания

Община Велики Преслав © 2007