добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Услуга+ и предмет "Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав".

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007