добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

„Организирано събиране и транспортиране   на   битовите  отпадъци от територията на община Велики Преслав до Регионално депо за ТБО кв. Дивдядово, гр.Шумен, поддържане  чистотата на площите за обществено ползване в общината”

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007