добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство” и предмет – «Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци  в землището на град Велики Преслав»

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007