добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура с обект "строителство" и предмет «Изпълнение на   строителни и монтажни работи - основни ремонти на сгради – общинска публична собственост в Община Велики Преслав по три обособени позиции:ОП № 1 с предмет  „Основен ремонт на "покрив-тераса"  в общинска сграда гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58»  ОП № 2 с предмет «Основен ремонт покрив на детски ясли -гр. В. Преслав“ОПя № 3 с предмет  «Основен ремонт «Санитарни възли – 2 бр в ЦДГ "Снежанка", гр. В. Преслав, филиал - ул. «Борис І»

 

 

Документация 1

Документация 2

Документация 3

Община Велики Преслав © 2007