добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект"доставка" и предмет „Изработване и доставка на костюми и декори за сценична постановка “ Съдбоносни дни на 893 година“

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007