добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Строителство" и предмет - "Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната мрежа в Община Велики Преслав”

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007