добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Услуга" и предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, Област Шумен”

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007