добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "услуга" и предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: «Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци  в землището на град Велики Преслав»

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007