добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

 "Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Строителство" и предмет " „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията  по проект „Изграждане на туристически   информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“  по две обособени позиции: ОП № 1:  „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и  подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“; ОП № 2 „Изграждане на ТИК (туристически   информационен киоск)"

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007