добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "услуга" и предмет - „Изпълнение на „услуги” - упражняване на строителен надзор, за изпълнение на проект „Изграждане на туристически   информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“  по две обособени позиции: ОП № 1 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на два подобекта: подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и  подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“ ОП № 2 -   Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект  „Изграждане на ТИК (туристически   информационен киоск)

 

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007