добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект Услуга и предмет - «Изработнаве на проект за Общ устройствен план на Община В. Преслав", в т.ч. 1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП; 2. Изготвяне на окончателен проект на ОУП; 3. Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР.»

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007