добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на покрив-тераса на общинска сграда в гр. В.Преслав,ул."Борис Спиров" №58"

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007