добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Публична покана" за избор на изпълнител /одитор/ за извършване на „одит”  на изпълнението на инвестиционен проект BG161PO001-3.1.03-0013 „Векът на цар Симеон оживява”, финансиран със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г."

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007