добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Публична покана" за избор на изпълнител/и на  строително-ремонтни работи на територията на Община Велики Преслав по две обособени позиции, а именно: „ОР кметство с. Тройца“ и „Изграждане подпорна стена свлачище по ул. „Люле Бургас“ в гр. В.Преслав“  по поименния списък за капиталови разходи  за  2013г.”

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007