добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Публична покана" за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект в гр. Велики Преслав, ул.”Родопи” № 3А в изпълнение на проект „Шанс за достоен живот”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността”

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007