добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Публична покана" за избор на изпълнител на услуга - «Изготвяне на геодезическо заснемане-екзекутив в изпълнение на чл.175 от ЗУТ по проект  “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав“

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007