добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

"Публична покана" за избор на изпълненител/и на обект „Паркоустройство и доставка и монтаж на детски съоръжения в детски заведения в община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „Паркоустройство и доставка и монтаж на детски съоръжения в Детска ясла в гр.Велики Преслав” , Обособена позиция 2 : „Доставка и монтаж на детски съоръжения в Детска градина с.Златар, общ. Велики Преслав”

 

 

Публична покана

Приложения

Допълнителни указания

Община Велики Преслав © 2007