добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Саниране

 

Регистър за хода на изпълнение на националната програма за енергийна ефективност

 

Изменени методически указания и приложения

 

Въпроси и отговори

 

Покана за свикване на ОС на СС

 

Методически указания

 

Приложение 1 договор общинa СС

 

Справка за ССО

 

Приложение 2 договор община СС de min

 

Декларация - нечлен на СС

 

Договор между СС и община Велики Преслав

 

Регистър на сдруженията

 

Закон за управление на етажната собственост

 

Заповед №РД02-14-755 от 10.05.2010г. на Министъра на МРРБ

 

Заявление за регистрация на Сдружение по чл.29,ал.1 от ЗУЕС

 

Заявление

 

Книга на собствениците - утвърден образец

 

Наресба №РД-02-20-8 от 11.05.2012г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

Покана

 

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост

 

Примерен протокол за провеждане на общо събрание на собствениците

 

Примерен протокол по чл.13, ал.4 от ЗУЕС

 

Примерна покана за свикване на общо събрание на собствениците

 

Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

 

Удостоверение по образец за вписване в публичния регистър на сдруженията на собствениците

 

Удостоверение по чл.46б от ЗУЕС на управителите или представителите на управителните съвети на сгради и отдерни входове в режим на етажна собственост

 

Община Велики Преслав © 2007