добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Общински дружества

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Седалище и адрес на управление: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 51

ЕИК: 127513804

Комуникации:

телефон сл. (538)/2307
телефон сл. 0538/2597

Собственици:

Име: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ЕИК 000931625

Управляващи, представляващи:

Име: д-р Иван Димитров
Допълнителна информация:

Активност - развиващ дейност
Източници на финансиране - собствена стопанска дейност 100.00%
Форма на собственост - общинска 100.00%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - Държавни нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

 

БКС

БКС ЕООД, юридическо лице, търговец по ТЗ

Адрес

кореспонденция: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2
местоизвършване на дейността: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2
седалище: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2

БУЛСТАТ: 837103415

Комуникации:

телефон сл. 0538/2226
факс сл. 0538/2226

Собственици:

Име: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕИК 000931625

Участници в управлението:

Име: ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ВЪЛЕВ

Допълнителна информация:

Активност - развиващ дейност
Източници на финансиране - собствена стопанска дейност 100.00%
Форма на собственост - общинска 100.00%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - Държавни нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация - Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

 

ВЕСТНИК СЕДМИЦА

СЕДМИЦА ЕООД, юридическо лице, търговец по ТЗ

Седалище и адрес на управление: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ул. БОРИС СПИРОВ 76 , ет. 4
Електронна поща: sedmicavpabv.bg

БУЛСТАТ: 127513423

Собственици:

Име: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕИК 000931625

Участници в управлението:

Име: Ваня Майсторска

Допълнителна информация:

Активност - развиващ дейност
Източници на финансиране - собствена стопанска дейност 100%
Форма на собственост - общинска 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - Държавни нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация - Издаване на вестници

Община Велики Преслав © 2007