добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Нормативни документи, програми, наредби

 

Отчети

Програма за опазване на околната среда 2016 - 2020 г.

Програма за управление на отпадъците на община Велики Преслав 2016 2020 г.

Програма околна среда

Програма утайки ПСОВ

Наредба за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016 - 2020 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Велики Преслав 2016 - 2020 г.

Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива в Община Велики Преслав 2016 - 2026 г.

Информация

 

 

Община Велики Преслав © 2007