добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Контакти

 

Община Велики Преслав

 

гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" 58
тел.: 0538/ 443 15
факс: 0538/ 445 37

Булстат: 000931625
e-mail: info@velikipreslav.bg

 
Работно време на Общинска администрация и ЦИУ
Понеделник 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Вторник 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Сряда 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Четвъртък 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Петък 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.С АНЕЛИЯ АСЕНОВА 0538/ 48 243
     
КМЕТ ОБЩИНА Д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 0538/ 48 251
ЗАМ. КМЕТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА инж. ДИМО БОДУРОВ 0538/ 44 268
ЗАМ. КМЕТ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СОБСТВЕНОСТ   0538/ 42 686
СЕКРЕТАР ОБЩИНА ЛЕНА МАРЧЕВА 0538/ 48 254
     
КМЕТ   МОСТИЧ ОРХАН ИСМАИЛ 05336/ 216
КМЕТ    МИЛАНОВО АРИФ МЕХМЕД 05335 /2215
КМЕТ  КОЧОВО КЕНАН ИБРЯМОВ 05337 / 2215
КМЕТ    ТРОИЦА ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 05338/22 15
КМЕТ ЗЛАТАР МЕХМЕД ХАСАНОВ 05330 / 2215
КМЕТ  ИМРЕНЧЕВО ЮРИЙ ЛОЗАНОВ 05336/ 215
КМЕТ СУХА РЕКА ВЕНЕЛИН ХАЛАЧЕВ 05330 / 2370
КМЕТ ОСМАР ХРИСТО КОЛЕВ 05334/22 15
КМЕТ  ХАН КРУМ ГАЛИН БЕНЕВ 05333 / 2215
КМЕТ  МОКРЕШ АХМЕД АХМЕД 05332 / 2145
КМЕТ ДРАГОЕВО ВИЧКО ВИЧЕВ 05332 / 2155

E mail:  info@velikipreslav.bg
Fax:  0538/4 45 37 
Централа:  0538/4 43 15

КОД ЗА ИЗБИРАНЕ:  0538

 

УКАЗАТЕЛ
ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ОТДЕЛИТЕ И СЛУЖБИТЕ И ТЕЛЕФОННИТЕ ИМ НОМЕРА


СТАЯ

ОТДЕЛ/ СЛУЖБА

СЛУЖИТЕЛИ

МОБИЛНИ ТЕЛ.

ВЪТР.
ТЕЛ.

ПРЯК
ТЕЛ.

 

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

 

ШОФЬОР

КРАСИМИР ЖЕЛЕВ                   

 

 

 

 

ОГНЯР ПОДДРЪЖКА

СТОЯН МАРКОВ                          

 

260

48 260

 

ЕТАЖ  1

101

НАРЕДБА №1
ОХРАНА

АНГЕЛ ТОПАЛОВ 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ
МУСТАФА ЮМЕР

 

211

48 211

102

ДЕЖУРНА

ТОДОР ТОДОРОВ
СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ
ИВАЙЛО КЮРКЧИЕВ
ГЕОРГИ  ГОСПОДИНОВ
АНГЕЛ РУСЕВ АНГЕЛОВ

 

 

 

ТЕЛЕКС
7- 34-34

4-21-63

104

ДИРЕКТОР Д-Я ОА

ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ

 

214

48 214

105

ЗВЕНО КСД

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ

 

215

48 215

106

ТСУ
ОБЩИНСКИ ИМОТИ

ЯНИСЛАВА ТОДОРОВА

 

216

48 216

107

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

НЕДЯЛКО ДЕЛЕВ

 

259

48 259

108

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

РУСАНКА КОСТОВА
БОНКА ПЕТРОВА

 

218

48 218

109

МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ДРАГОМИРА АНДРЕЕВА

 

219

48 219

110

КОНТРОЛЬОР

СТАНКА АТАНАСОВА
СОНЯ КАМЕНОВСКА

 

208

48 208

111

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФСО

КЕРАНКА СЛАНЕВА

 

207

48 207

112

КАСА

ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА

 

206

48 206

113

ОТДЕЛ ФСО

МИГЛЕНА МИНЕВА
ВАНЯ ДУНКОВА
ВЕСКА СТОЯНОВА

 

205

201

48 205

48 201

 

ЕТАЖ 2

201

ЧИСТАЧИ

ГЮЛДЖАН ХАСАН

РАЙНА РАЧЕВА

 

 

 

202

ПРОЕКТИ

ВЛАДИМИР ВЪРБАНОВ

 

274

48 274

203

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
И
ЕКОЛОГИЯ

КАМЕН  ДИМИТРОВ

 

212

48 212
4 25 38

НИНА АСЕНОВА

 

253

48 253

204

ВОЕНЕН ОТДЕЛ
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ПОДП. ВЕЛИКО ДАНЕВ

ИНЖ. ГЕОРГИ СТОЕВ

 

 

255

48 255

206

ЛИЧЕН СЪСТАВ

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА

 

222

48 222

207

СП И ОБЩ.ПОРЪЧКИ

ИРИНА ДИМОВА

 

227

48 227

208

ОТДЕЛ ГРАО

ИВА МАРЧЕВА
МАРИАНА РАЙКОВА

 

228

48 228

209

АРХИВ ГРАО

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

 

210

48 210

210

ОТДЕЛ ТСУ

АНЕТА ИЛИЕВА
ТОДОР СТОЯНОВ

 

225

48 225

211

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ГЕРГАНА ЦОНКОВА

 

221

48 221

212

ОТДЕЛ ТСУ

ЙОРДАН ТОПАЛОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
ДИМИТЪР АНТОНОВ

 

220

48 220

 

ЕТАЖ 3

 

ПОРТИЕРНА

ПАВЛИН ПЕНЕВ

 

273

48 273

301

ДОМАКИН

АНГЕЛ ВЪЧЕВ

 

231

48231

302

АРТ ГАЛЕРИЯ

 

 

 

 

304

СЧЕТОВОДСТВО ПРОСВЕТА

ЖАНА СТЕФАНОВА
СВЕТЛА ДОЙЧИНОВА
АНА КОСТАДИНОВА

 

234

4 42 74

305

СЕКРЕТАР МКБППМН

МИГЛЕНА НЕЙКОВА

 

235

48 235

306

НАПРАВЛЕНИЕ СП

МАРИЯ БОНЕВА
ДАРИНА МИНЕВА

 

236

48 236

307

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
УСЛУГИ

МДТ  ГИНКА ПЕТРОВА

 

237

48 237

КАСА ГАЛЯ ИВАНОВА

 

238

48 238

ГИШЕ  ГРАО

 

239

48 239

 

ЕТАЖ 4

401

ЗАМЕСТНИК КМЕТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

инж. ДИМО БОДУРОВ

 

241

442 68

402

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АДМ.ОБСЛУЖВ.

ТЕОДОРА ЯНКОВА
МЕТОДИ ИВАНОВ

 

242

48 242

403

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

 

243

48 243

405

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

 

245

4 26 86

406

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

 

 

 

 

407

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

 

 

 

408

ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАЛА

 

 

 

 

409

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

 

249

48 249

 

ЕТАЖ5

501

КМЕТ

Д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ

 

251

4 23 76

502

КМЕТ /
ТЕХН. СЕКРЕТАР


ФАКС
ЦЕНТРАЛА

 

252

48 252
4 45 37
4 43 15

503

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

 

 

253

 

505

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

ЛЕНА МАРЧЕВА

 

254

48 254

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ:  

Кмет Община Велики Преслав a.gorchev@velikipreslav.bg
Зам. кмет bodurov@velikipreslav.bg
Зам. кмет  
Дежурни doss@velikipreslav.bg
Началник отдел ФСО - Керанка Сланева k.slaneva@velikipreslav.bg
Просвета-счетоводство prosveta@velikipreslav.bg
ГРАО r.georgieva@velikipreslav.bg
Счетоводство v.stoyanova@velikipreslav.bg

Общински съвет

obs-vp@velikipreslav.bg

Общинска администрация-деловодство

info@velikipreslav.bg

Гражданска регистрация

grao@velikipreslav.bg

Териториално селищно устройство

tsu@velikipreslav.bg

Финансово счетоводен отдел

fso@velikipreslav.bg

Координация на стопанска дейност

ksd@velikipreslav.bg

Социална политика
Ирина Димова

boneva@velikipreslav.bg        irina.dimova@velikipreslav.bg

Местни данъци и такси

mdt@velikipreslav.bg

Екология

ecology@velikipreslav.bg

Общински проекти

eurointegrasion@velikipreslav.bg

Човешки ресурси

ls@velikipreslav.bg

Юристи

jurist@velikipreslav.bg

Наредба №1

naredba1@velikipreslav.bg

Гражданска защита

gz-omp@velikipreslav.bg

Директор ОА – Валентин Тончев

v.tonchev@velikipreslav.bg

Секретар Община -  Лена Марчева

marcheva@velikipreslav.bg

Работно време на Общинска администрация и ЦИУ

 

Понеделник

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Вторник

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Сряда

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Четвъртък

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Петък

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Община Велики Преслав © 2007