добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Контакти

 

Община Велики Преслав

 

гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" 58
тел.: 0538/ 443 15
факс: 0538/ 445 37

Булстат: 000931625
e-mail: info@velikipreslav.bg

 
Работно време на Общинска администрация и ЦИУ
Понеделник 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Вторник 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Сряда 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Четвъртък 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Петък 8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.С АНЕЛИЯ АСЕНОВА 0538/ 48 243
     
КМЕТ ОБЩИНА Д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 0538/ 48 251
ЗАМ. КМЕТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА инж. ДИМО БОДУРОВ 0538/ 44 268
ЗАМ. КМЕТ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СОБСТВЕНОСТ   0538/ 42 686
СЕКРЕТАР ОБЩИНА МАРИЯНА ХРИСТОВА 0538/ 48 254
     
КМЕТ   МОСТИЧ ОРХАН ИСМАИЛ 05336/ 216
КМЕТ    МИЛАНОВО ХАСАН ХАСАНОВ 05335 /2215
КМЕТ  КОЧОВО ГЮСЮМ ХАДЖЪ 05337 / 2215
КМЕТ    ТРОИЦА ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 05338/22 15
КМЕТ ЗЛАТАР МЕХМЕД ХАСАНОВ 05330 / 2215
КМЕТ  ИМРЕНЧЕВО ЮРИЙ ЛОЗАНОВ 05336/ 215
КМЕТ СУХА РЕКА ВЕНЕЛИН ХАЛАЧЕВ 05330 / 2370
КМЕТ ОСМАР ХРИСТО КОЛЕВ 05334/22 15
КМЕТ  ХАН КРУМ ГАЛИН БЕНЕВ 05333 / 2215
КМЕТ  МОКРЕШ АХМЕД АХМЕД 05332 / 2145
КМЕТ ДРАГОЕВО ВИЧКО ВИЧЕВ 05332 / 2155

E mail:  info@velikipreslav.bg
Fax:  0538/4 45 37 
Централа:  0538/4 43 15

КОД ЗА ИЗБИРАНЕ:  0538

 

 

УКАЗАТЕЛ
ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ОТДЕЛИТЕ И СЛУЖБИТЕ И ТЕЛЕФОННИТЕ ИМ НОМЕРА

 

 

ОТДЕЛ/ СЛУЖБА

 

СЛУЖИТЕЛИ / ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

 

ВЪТР.

 

ПРЯК ТЕЛ.

 

 

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

 

 

 

ШОФЬОР

СВИЛЕН ДЯНКОВ

 

 

 

ОГНЯР ПОДРЪЖКА

СТОЯН  СТОЯНОВ

260

48260

 

 

ЕТАЖ  1

 

 

101

НАРЕДБА №1

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
МУСТАФА МУСТАФА

 

211

 

48 211

102

ДЕЖУРНА

ТОДОР ТОДОРОВ
СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ
ГЕОРГИ  ГОСПОДИНОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО  КЮРКЧИЕВ

 

 

 

4-21-63

104

ДИРЕКТОР ОА

ВАЛЕНТИН  ТОНЧЕВ

214

48 214

105

КСД

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ
МЕРЛИН  ХЮСЕИНОВА

215

48 215

106

ОБЩ. ИМОТИ

ЙОАНА СТОЯНОВА
ЯНИСЛАВА ТОДОРОВА

216

48 216

107

 

 

 

259

48 217

108

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

БОНКА ВАСИЛЕВА
НАТАЛИЯ  ПЕТРОВА

218

48 218

109

МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ

ДРАГОМИРА АНДРЕЕВА

219

48 219

110

ФИН.КОНТРОЛЬОР.
ЮРИСКОНСУЛТ

СТАНКА АТАНАСОВА
СОНЯ КАМЕНОВСКА

208

48 208

111

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВАНЯ  ДУНКОВА

207

48 207

112

КАСА

АНГЕЛИНА ДОБРЕВА

206

48 206

113

ОТДЕЛ ФСО

МИГЛЕНА МИНЕВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА
ВЕСКА СТОЯНОВА

205

201

48 205

48 201

 

 

ЕТАЖ 2

 

 

201

ЧИСТАЧИ

РАЙНА  РАЧЕВА
ГЮЛДЖАН АХМЕД

 

 

202

ПРОЕКТИ И ЕКОЛОГИЯ

ВЛАДИМИР ВЪРБАНОВ

274

 

203

ЕКОЛОГИЯ  И
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

НИНА АСЕНОВА
КАМЕН  ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИЯ  ГЕОРГИЕВА

253

212

48 253

4 25 38

204

ВОЕНЕН ОТДЕЛ
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ДИМЧО НЕДЕЛЧЕВ
ИВАН  ИВАНОВ

 

 

4 43 38

206

СТ.СП. ТСУ ЧР

Инж. НИКОЛИНА  ДИМИТРОВА

222

48 222

207

ПРОСВЕТА ОБЩ.ПОРЪЧКИ

ИРИНА ДР.ДИМОВА

227

48 227

208

ГРАО

ИВА ЯНКОВА

228

48 228

209

АРХИВ ГРАО

РОСИЦА МИТЕВА

210

48 229

210

ТСУ

ТОДОР ТОДОРОВ
Инж.АНЕТА  ИЛИЕВА

225

48 225

211

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Арх.ГЕРГАНА ЦОНКОВА

221

48 221

212

КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

Инж. КАЛОЯН БОЖКОВ
ЙОРДАН ТОПАЛОВ
Ланш. Арх. ДИМИТЪР  ТОДОРОВ АНТОНОВ

220

48 220

 

 

ЕТАЖ 3

 

 

 

ПОРТИЕРНА

ПАВЛИН  ПЕНЕВ

273

 

301

ДОМАКИН

АНГЕЛ  ВЪЧЕВ

231

 

302

АРТ ГАЛЕРИЯ

 

 

 

304

СЧЕТОВОДСТВО ПРОСВЕТА

ЖАНА СТЕФАНОВА
АНА ДОБРАНОВА
СВЕТЛА ДОЙЧИНОВА

234

4 42 74

305

СЕКРЕТАР МКБППМН

МИГЛЕНА АТАНАСОВА

235

48  235

306

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИКИКА

ДАРИНА МИНЕВА
МАРИЯ  БОНЕВА

236

48 236

   307

Център за Инф-я и Услуги  
МДТ
ИНФОРМАЦИЯ

- ГРАО

ГАЛИНА ЛЕЙЧЕВА
РОСИЦА ПЕНЧЕВА
ПЕТИНА ДИМОВА

МАРИАНА РАЙКОВА

237

238

239

48 237

48 238

48 239

 

 

ЕТАЖ 4

 

 

405

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ИНЖ. ДИМО ПЕТРОВ БОДУРОВ

241

48 241

402

ОБ.С- АДМ.ОБСЛ.

ТЕОДОРА  ЯНКОВА
МЕТОДИ ИВАНОВ

242

48 242

403

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

243

48 243

401

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

 

245

48 245

406

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

 

 

 

407

СИСТ. АДМИН.

ТИХОМИР ТЕНЕВ

249

48 249

409

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

264

48 264

408

ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАЛА

 

 

 

 

 

ЕТАЖ 5

 

 

501

КМЕТ

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

251

48 251

502

КМЕТ /СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА    
ФАКС
ЦЕНТРАЛА

252

48  2 52
44 5 37
44 3 15

503

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

 

253

 

505

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

МАРИЯНА ХРИСТОВА

254

48 254

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ:  

Работно време на Общинска администрация и ЦИУ

 

Понеделник

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Вторник

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Сряда

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Четвъртък

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Петък

8.00ч. - 12.00ч. и 13.00ч. - 17.00ч

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

 

 

Община Велики Преслав © 2007