добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Местни данъци и такси

 

Заплащането на местни данъци и такси, може да се осъществите по един от следните начини:

  • В брой на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
  • Чрез ПОС - терминал на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
  • Чрез „Изипей“ АД;
  • По банков път ОББ АД клон Велики Преслав
   Банкова сметка: 
   IBAN – BG 54UB BS80 0284 1387 2600
   BIC – UBBS BGSF

  Нови правила за погасяване на публичните общински задължения

   

  Код за вид плащане:
  4414001 – патентен данък

  4414002 - данък върху таксиметров превоз на пътници

  448001 - такса технически услуги

  448008 - такси за ползване на пазари, тържища и др.

  448011 - такси за гробни места

  448090 - други общински такси

  448081 - такси по закона за опазване на околната среда
  442100 – данък недвижими имоти
  442200 – данък върху наследствата
  442300 – данък превозни средства
  442400 – такса битови отпадъци
  442500 – данък придобиване
  442800 – туристически данък
  443400 – други (пътен) данъци
  448007 – такса административни услуги
  448013 – такса куче
  446500 – глоби

   

  СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2017 г. :

  ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на две равни вноски:
  до 30.06.2017г. – първа вноска
  до 31.10.2017г. – втора вноска
  на предплатилите пълния  размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

   

  ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на две равни вноски:
  до 30.06.2017г. – първа вноска
  до 31.10.2017г. – втора вноска
  на предплатилите пълния  размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

   

  ПАТЕНТЕН ДАНЪК на четири равни вноски:
  за първо тримесечие – до 31.01.2017г.
  За второ тримесечие - до 30.04.2017г.
  за трето тримесечие – до 31.07.2017г.
  за четвърто тримесечие – до 31.10.2017г.
  на предплатилите пълния  размер на ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК до 31.01.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

   

      При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Община Велики Преслав © 2007