добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Местни данъци и такси

 

ОББ АД клон Велики Преслав
Банкова сметка:
IBAN – BG 54UB BS80 0284 1387 2600
BIC – UBBS BGSF

Възможност за плащане чрез Изипей АД

Нови правила за погасяване на публичните общински задължения

 

Код за вид плащане:
4414001 – патентен данък

4414002 - данък върху таксиметров превоз на пътници

448001 - такса технически услуги

448008 - такси за ползване на пазари, тържища и др.

448011 - такси за гробни места

448090 - други общински такси

448081 - такси по закона за опазване на околната среда
442100 – данък недвижими имоти
442200 – данък върху наследствата
442300 – данък превозни средства
442400 – такса битови отпадъци
442500 – данък придобиване
442800 – туристически данък
443400 – други (пътен) данъци
448007 – такса административни услуги
448013 – такса куче
446500 – глоби

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2017 г. :

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на две равни вноски:
до 30.06.2017г. – първа вноска
до 31.10.2017г. – втора вноска
на предплатилите пълния  размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

 

ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на две равни вноски:
до 30.06.2017г. – първа вноска
до 31.10.2017г. – втора вноска
на предплатилите пълния  размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК на четири равни вноски:
за първо тримесечие – до 31.01.2017г.
За второ тримесечие - до 30.04.2017г.
за трето тримесечие – до 31.07.2017г.
за четвърто тримесечие – до 31.10.2017г.
на предплатилите пълния  размер на ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК до 31.01.2017г. се прави отстъпка  5 на сто

 

    При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Община Велики Преслав © 2007