Изберете страница

Електронни административни услуги на Община Велики Преслав

 

За да използвате електронните услуги, трябва да се регистрирате в Портала. След регистрацията, посетете информационния център на общината, за да Ви идентифицират и одобрят акаунта. Извършете плащане по един от посочените начини по-долу. Свалете необходимите документи от страницата със съответната услуга в портала и ги попълнете. Ако сте платили по банков път или друг подобен начин, добавете сканирано копие от бележката, която са Ви дали от съответната институция към архива с попълнената бланка. Попълнените документи се архивират в ZIP формат и се качват от формата за качване на файлове в съответната страница.

 

Необходимо е да направите следното:

  • Да изберете електронната услуга;
  • Да платите по един от следните начини, ако услугите изискват плащане:

> В брой на касите в Информационния център на община Велики Преслав
> Чрез ПОС – терминал на касите в Информационния център на община Велики Преслав
> Чрез „Изипей“ АД
> Във всички клонове на “Български пощи” ЕАД
> Във всички клонове на Банка ДСК или чрез ДСК директ
> По банков път ОББ АД клон Велики Преслав
   

   Банкова сметка:
   IBAN – BG 54UB BS80 0284 1387 2600
   BIC – UBBS BGSF

  • Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга;
  • Да добавите попълнените документи в електронен вид, архивирани в ZIP формат.

След обработването на документите, същите може да получите на Имейл адрес или на гише в Информационния център на общината.

 

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

  • Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения;
  • Приложените документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office, както и изображения във формат JPEG/JPG, които трябва да са с размер до 5 mb общо;
  • Документите да не съдържат криптиран текст;
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени.

Моля, излезте от своя профил (натиснете бутона “Изход” горе на лентата вдясно), когато приключите работа с портала!