0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Е-услуги

УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Подоходни данъци

Подаване на жалби и сигнали до комисията за защита на потребителите

Заявления в полицията

Плащане на данъци и осигуровки по интернет

Електронна трудова борса

Семейни помощи за деца

Стипендии

Лични карти, паспорти

Шофьорски книжки

Издаване на европейска здравноосигурителна карта

Регистрации на МПС

Разрешение за строеж

Дигитална библиотека

Дипломи за средно и висше образование

Справка за здравно осигуряване

Подаване на декларация за облагане доходите на физическите лица

Електронен съветник за търсещи работа

Електроразпределение

ВиК

А1

Теленор

Виваком

Електронен портал

Справка за издадени и неполучени български лични документи

УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Удостоверение за платени данъци и осигуровки

Корпоративни данъци: декларации, уведомления

ДДС

Електронни митници

Справка за социално осигуряване

Справка за здравно осигуряване

Национален статистически институт

Министерство на околната среда и водите

Обществени поръчки

Плащане на данъци и осигуровки

Подаване на ДДС документи

Списък на унифицираните наименования на административните услуги

Национална агенция за приходите

Изпити за правоспособност за управление на МПС

Подбор на кандидати за работни места

Европейски формат на автобиография

Skip to content