Изберете страница

Съобщение

В изпълнение на Наредба №13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, Ви уведомяваме, че фирма „Кристера – Агро” гр. Девня ще извърши пръскане на пшеница на площ от 2 814 дка в землището на гр. В.Преслав в местностите „Новините”,...