0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Решения

Решения 2005 – 2024


2024

Май

Април

Април ИЗВ.

Март

ФевруариПриложения Бюджет

Януари – Справки към Програма ОИ – Решение 57; План Общински концесии – Решение 58; Културен календар – Решение 64; Правилник финансово стимулиране новородени – Решение 65


2023

ДекемвриПлан и График – Решение 18; Отчет Годишна програма – Решение 32; Механизъм транспорт – Решение 36; Приложение 1 – Решение 47

Ноември

Ноември – учредителна

СептемвриПриложения бюджет 2023

Август

ЮлиПриложение – Решение 662

Юни

Май

АприлПриложение 1 – Решение 628

Март

ФевруариПриложения 1, 2, 3 – Решение 575

Февруари ИЗВ.

ЯнуариГП 2023 – Решение 562; КК 2023 – Решение 569


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


Приватизационна програма

Приватизационна програма


Отчети

Отчет юли – декември 2023

Отчет януари – юни 2023

Отчет юли – декември 2022

Отчет януари – юни 2022

Отчет юли – декември 2021

Отчет януари – юни 2021

Отчет юли – декември 2020

Отчет януари – юни 2020


Отчети 2019 – 2023

Отчети 2015 – 2019

Отчети 2008 – 2014


Skip to content